Kondor Attila

projektek életrajzkritikáksaját publikációkinterjú/videókapcsolat

Az Arcadia-tapasztalat és az Ittlétre való koncentrálás után felmerült a lényegi felé való határozottabb lépés igénye, a tárgyak környezetét ezért elhagytam és erőteljes színkörnyezettel váltottam fel. Az érdekelt, hogy vajon miként ragadható meg, rögzíthető és adható át egy belsővé vált tapasztalat. A korábbi képeken bármennyire is törekedtem rá, csak egy bizonyos szintig lehetett meghaladni a hangulatfestészet lehetőségeit. Az erős színmező már nem hangulat, hanem koncentrált, tudatosan felébresztett érzelem-erő, amely hordozza és megtartja a forma-emléket. A kiválasztott alakzatok egyszerű, erős jelentésekkel bíró tárgyak: klasszikus arányú ajtók, ablakok, lépcsők, kutak. Felidézésüknél és rögzítésüknél a személyes élmény-emlékköteget egyetemes jelentéssel kellett telíteni – szimbolikájuknak viszont egyedi személyes tapasztalatom mélysége adhat hitelt.

Az ajtó vagy lépcső és a szín kapcsolata: út, módszer egy érzés, élethelyzet tudatos megélésére és az abból való ki és belépésre.

"Tudat és lét egy: egy-azonosság"
eng

A figyelem útjai • Fény módosulataiA Feltétlenség jele Ittlét "Tudat és lét egy: egy-azonosság" Orientatio-projectum Arcadia-Utopia Multiplicatio