Kondor Attila

projektek életrajzkritikáksaját publikációkinterjú/videókapcsolat

A kortárs civilizáció alapkérdése a korlátlanul elérhető ismeretek és azok alkalmazása közötti összhang hiánya. Az Orientatio- projectum több munkájában a „white cub” falak által elmetszett labirintus képzetét kívántam felkelteni: a középpont vagy túl van a falakon, vagy nem megközelíthető, mert a fehér falak elvágják a hozzávezető utat. Persze gondolatban bejárhatjuk, ha fel tudjuk idézni felülnézeti rajzát. A labirintus-fragmentum egy jel tömörségével tárja elénk a szellem jelenkori helyzetét: az útvesztő felülnézeti képét ismerhetjük, szemünk könnyen rátalálhat a helyes útra, de ez még messze nem azonos annak az „egzisztenciális tapasztalatnak” az értékével, amikor egy háromdimenziós útvesztőben sikerül utat találni. A jelenkor kultúrájából hiányzó dimenziót nem könnyű érzékeltetni, amíg a mindennapiság elhiteti, hogy nincs alternatívája.

A munkát tovább árnyalja a szimbólum eredeti ógörög jelentése: két ember összetartozását rituális módon azzal erősítették meg, hogy egy gyűrűt kettétörtek – az így kapott felet nevezték „symbolon”-nak – amelyet ki-ki magánál őrzött tovább. Ha egyikük a nála lévő „symbolon”-t átadta megbízottjának, azzal igazolta a másik előtt, hogy tényleg őt képviseli.

Egy szimbólum „párdarabjának” keresése és megtalálása természetesen a mi személyes elhatározásunkon múlik.

A projekt első megvalósult munkáját egy anonim trecento-kori rajz inspirálta, amelyen Dantét és Beatricét egy geometrikus és teljesen síkban ábrázolt csillagmezőn láthatjuk vándorolni.

Egy magánmúzeum kertjében készítettem el installációmat: azonos méretű geometrikus formák – nyolcágú csillagok – ismétlődnek ornamentikus rendben. A csillagokat bontott téglák adják ki, amelyeknek fehér, fényvisszaverő festékkel befestett oldala rajzolja ki a formát. A foszforeszkáló fény miatt a munka esti órákban, illetve teljesen sötétben lép működésbe, úgy hogy egyszerre csak egy ember nézheti meg. Ezt segítette a kert teraszos elhelyezkedése, ami által csak a hozzá vezető lépcsőn át közelíthető meg.

A geometrikus formák a kert határait a végtelenbe tágították, ezzel a munkával a labirintus-fragmentumok feszültségét akartam ellenpontozni.

Orientatio-projectum
eng

A figyelem útjai • Fény módosulataiA Feltétlenség jele Ittlét "Tudat és lét egy: egy-azonosság" Orientatio-projectum Arcadia-Utopia Multiplicatio