Kondor Attila

projektek életrajzkritikáksaját publikációkinterjú/videókapcsolat

A grafikai technikákat a képek sokszorosítása miatt dolgozták ki – ez az eredeti funkciójuk a nyomtatás fejlődésével elveszett, ma esztétikai minőségük miatt élnek velük. Ezzel szemben a sokszorosíthatóság engem mint funkciót és esztétikát megelőző gondolati lehetőség érdekelt, ezért új, sajátos, ugyanakkor egyetemes érvényű értelmét kezdtem keresni. A nyomóforma egyediségét analógiába állítottam az őstípus-idea gondolatával. A nyomat sokszorosított volta az axonometrikus módon ábrázolt építészeti formák által transzparenssé válhat és jelentést nyerhet. Az egyetem első évében készítettem el a Végtelen Porticus című litográfia-installációmat. A munkát egy Borges-novella – az Asterion háza – inspirálta. Az argentin író több szövegében is foglalkozik a végtelen és az ismétlődés illetve a megismételhetetlenség kérdésével. Az archaikus nyomdatechnika esetlegességei miatt finom, de jól érzékelhető különbségek kerültek a nyomatok közé – egyedivé téve a szigorú axonometriát.

Az Egyetlen megsokszorozódása című 2000-ben készült diplomamunkámat formázott vászon, szitanyomás, akril, olaj technikával készítettem. A munka az axonometriában rejlő kontemplatív lehetőségeket vizsgálja. Eltérően a Végtelen Porticustól a teret centralizáltam, mivel a látható univerzum és a megfoghatatlan, kezdettelen, kondicionálatlan Abszolútum kapcsolata érdekelt. Ehhez egy imaginárius teret hoztam létre, aminek megalkotásához az iszlám építészet szufizmus által áthatott formavilágát használtam, mivel ezen áramlat éppen az immanencia és a transzcendencia egységét kutatta. A kép-installációban az axonometria három tér-tengelye egyetlen matematikai pontba fut össze. A pont, e kiterjedés nélküli entitás a Feltétlen legfontosabb szimbóluma, ezért az axonometrikus tengelyek használata alkalmasnak tűnt egy monumentális kozmoszdiagramm megalkotására. A munka 3+4 függőleges elemét ablakrács töri át, amelynek mintája hatszirmú stilizált virág, közepén a ponttal szintén kozmoszdiagramm. Ezeken az ablakrácsokon fény tör át, ami mintegy megalkotja a padlózat funkcióját. A világosság mindkét irányban áthatol, mivel nem a hétköznapi tér változó fényforrásából, hanem az imaginárius ponttal jelzett Feltételnélküliből árad ki.

Multiplicatio
eng

A figyelem útjai • Fény módosulataiA Feltétlenség jele Ittlét "Tudat és lét egy: egy-azonosság" Orientatio-projectum Arcadia-Utopia Multiplicatio