Kondor Attila

projektek életrajzkritikáksaját publikációkinterjú/videókapcsolat

Ahogy a tenger sós vize megkönnyíti az úszást – a klasszikus formák sűrű szellemi közegként segítik az intellektus mozgásait. Csábító ráhagyatkozni e felhajtóerőkre, ugyanakkor el kell kerülni a szellemi passzivitás és a beszűkült önismétlés zsákutcáját. Ezért következő lépésként a hétköznapi városi tér látványához fordultam. A sorozat címe Heidegger gondolkodói útjára utal, amely elhagyta az európai filozófia jól bejárt, kényelmes ösvényeit. A létet nem lehet mások által elgondoltan megérteni, csak ha saját magunk számára az ittlétben (Dasein) válik aktuálissá a kérdés: mi a lét és az idő?

A dolgok látványa általában önmagunk jelenvalólétének feledéséhez vezet, ami által a tárgyak foglyaivá válunk. A kontemplációban azonban a tárgy kiindulópont lehet, amelyből a szemlélő elindulhat visszahódítani önmaga szabadságát. A környezet és a szubjektum összhangja tünékeny, a hangulati állapotok feltételeinek alávetett passzivitás miatt. Mivel az összpontosított figyelem ezt aktivitássá alakíthatja, a festészetben ehhez keresek eszközöket. A tekintetet horizontális és vertikális mozgásra késztető hosszanti, elnyújtott kompozíciók a felvillanó harmónia-tapasztalatot vizsgálják. Azt a nyugodt, felülemelkedett pillanatot szerettem volna képileg rögzíteni, amikor szemléletünk a jelenségek érdek nélküli megfigyelésének hatására mintegy „áttetszővé válik”, letisztul és kiszabadul a mindennapiság békjóiból.

Ittlét
eng

A figyelem útjai • Fény módosulataiA Feltétlenség jele Ittlét "Tudat és lét egy: egy-azonosság" Orientatio-projectum Arcadia-Utopia Multiplicatio