Kondor Attila

projektek életrajzkritikáksaját publikációkinterjú/videókapcsolat

A figyelem útjai • Fény módosulataiA Feltétlenség jele Ittlét "Tudat és lét egy: egy-azonosság" Orientatio-projectum Arcadia-Utopia Multiplicatio

A festmény egyszerre eredmény, végpont és új kiindulópont. Az összpontosítás megannyi egymásra következő pillanatát rögzítik az egymás fölé kerülő festékrétegek. Az alkotómunka időbeli mozzanatok egymásutániságából összeadódó folyamatának a végeredménye virtuálisan megállítja az időt; az így kapott “időtlen” tárgy a néző idejét, vagyis a figyelmét észrevétlen összpontosítja, ezzel mintegy meghívja a maga különös , “sűrű” létmódjának megismerésére. De hová hívja, hová vezeti a nézőt a kép? Miért jöhet létre egyáltalán ez a sajátos jelenség? Az egyik legfontosabb kérdés a számomra, hogy a nézőnek a befelé vezető útja, amely a kép hívására való felelet, hogyan találkozik a festő kifelé vezető (vagy inkább kifejező) útjával, amelynek a kép a látható lenyomata. Mennyiben beszélhetünk azonos, vagy legalábbis közös tapasztalatról? Létezik olyan metafizikai pont, ahol a néző és az alkotó kontemplációja egybeesik? 

Mindkét esetben lényegében belső mozgásokról van szó, a képi gondolkodás és megértés mozdulatai: imagináció, koncentráció, vagy éppen az akaratlagos összpontosításon túli “rácsodálkozás”. Mivel ezek létrejötte érdekelt, “meg kellett mozgatnom” a festményt. Ehhez a kortárs animációsfim-készítés eredményeit kezdtem el alkalmazni és amennyiben lehet kibővíteni új lehetőségekkel, hogy a figyelem és a látás különböző mélységeit, szintjeit megjeleníthessem. Az animációval ezeket a mozzanatokat, mint az alkotófolyamat fázisait rekonstruálhatom, ami végül – amennyiben sikerül elérni a vizsgálódás célját – egy új műalkotást hoz létre, ami áttetszőbbé teheti a lét megismerése felé áramló tudatfolyamot. 

A művek megvalósítását az Újbuda Mecénás ösztöndíj és az NKA támogatása segítette elő.

A figyelem útjai
eng

Splendor Solis I-II. – animációsfilm loop, 6’20”, 2014.
Rajz, forgatókönyv, rendezés: Kondor Attila
Animációs munka: Gauder Áron, Bóka Igor
Zene: részlet Arvo Pärt Litany című művének harmadik tételéből

A figyelem útjai I. akril, vászon 120x100cm 2013

item10
item11

A figyelem útjai II. akril, vászon 120x100cm 2013

Splendor Solis – előkészítő rajzok 12 darab, 200x300mm papír, ceruza, grafit, toll, 2012-2013.